Nove cijene toplinske energije od 01.01.2012.

19.01.2012 Toplinarstvo

Isprika korisnicima

19.01.2012 Toplinarstvo

Prijave kvarova na zajedničkim/kućnim instalacijama centralnog grijanja u stambenoj zgradi

20.04.2011 Toplinarstvo

Budući je sezona grijanja 2010/2011 godina pri kraju, djelatnici energetskog subjekta Tehnostan-a d.o.o. Vukovar pripremaju plan remontnih radova za ljeto 2011. godine, na postrojenjima za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom.

Uputa korisnicima razdjelnika za toplinsku energiju

09.03.2011 Toplinarstvo

Objava natječaja za dugoročni kredit

15.12.2010 Toplinarstvo

Dana 15. prosinca, 2010. godine objavljen je natječaj za nabavu usluga davanja dugoročnog kunskog novčanog kredita u iznosu od 8.000.000,00 kuna uz valutnu klauzulu-eur.