Prijava kvarova

26.05.2008 Toplinarstvo

Početkom svibnja 2008. godine stanari su putem predstavnika stanara obavješteni da prijave kvarove na zajedničkom dijelu instalacije centralnoga grijanja radi popravke istih tijekom remontnih radova na grijanju."

Trenutno je u izgradnji toplana Olajnica

22.02.2008 Toplinarstvo

Trenutno je u izgradnji toplana "Olajnica", Olajnica bb Vukovar, kapaciteta 15 MW, sa predvidivim proširenjem za još 5 MW, odnosno prema budućoj potrebi novih potrošača.

Toplinska energija će se naplaćivati prema utrošku

22.02.2008 Toplinarstvo

Temeljem zakonskih odredbi, za očekivati je da će se u narednoj sezoni grijanja 2008/2009 godine, toplinska energija za stambene potrošače također naplaćivati prema utrošku, mjerenjem na zajedničkom ili zasebnom mjerilu topline.