Ugradnja izmjenjivača topline na plinski kotao u toplani Olajnica

30.11.2016 Toplinarstvo

U travnju 2016. Tehnostan je primijenio nove, snižene cijene toplinske energije na toplinskim sustavima Olajnica i Borovo Naselje smanjene za 24%. Od siječnja 2016. je snižena cijena i na sustavu D2 za 20%, a kotlovnica A2 postaje podstanica sa novom, reguliranom cijenom od 32 lipe umjesto dosadašnjih 54 lipe po kWh.

Spajanje zgrade Hrvatskog zrakoplovstva 41-51 na toplanu Borovo Naselje

18.10.2016 Toplinarstvo

Zgrada Hrvatskog Zrakoplovstva 41-51 (A2) nalazi se na rubnom dijelu Borova Naselja. Iako se na prvi pogled  čini kao dobro obnovljena i uredna zgrada, njeni su stanari bili nezadovoljni sa sustavom grijanja i dobave potrošne tople vode.

Početak sezone grijanja 2016/2017

14.10.2016 Toplinarstvo

Sezona grijanja u gradu Vukovaru započela je 10.10.2016.

Nakon detaljnih remontnih radova i popravaka tijekom ljeta Tehnostan je već 15.9. bio spreman za novu sezonu grijanja.

Zaključeni Ugovori o potrošnji za sve zgrade u Vukovaru

13.09.2016 Toplinarstvo

Zakon o tržištu toplinske energije propisao je za krajnje kupce-potrošače kategorije kućanstvo obvezu sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika najkasnije do 1. rujna 2016. godine sa izabranim kupcem toplinske energije.

Počinju remontni radovi na sustavu grijanja

23.05.2016 Toplinarstvo

Poziv za prijavu kvarova na zajedničkim instalacijama centralnog grijanja i potrošne tople vode u stambenim zgradama