Promjena cijena tolinske energije za toplane Borovo Naselje i Olajnica

05.04.2016 Toplinarstvo

Štovani,

Obzirom na promjenu cijena prirodnog plina veću od 5% u odnosu na cijenu na temelju koje su odobreni iznosi tarifnih stavki za toplinsku energiju trgovačko društvo Tehnostan d.o.o. u postupku je smanjenja cijene toplinske energije za kategoriju kućanstva.

Ugradnja kondenzacijskih bojlera u zgradi Kardinala Alojzija Stepinca 43

26.02.2016 Toplinarstvo

Tijekom veljače završena je rekonstrukcija plinske instalacije zgrade K.A.Stepinca 43. Navedenom rekonstrukcijom obuhvaćena je sanacija...

Nove cijene toplinske energije za toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5

28.12.2015 Toplinarstvo

28.12.2015. Uprava trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. donijela je Odluku o novim cijenama toplinske energije za zatvoreni toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5. Umjesto dosadašnje cijene od 56 lp primijeniti će se nova cijena 20% niža, dakle 44,80 lp bez obračunatog PDV-a.

Odluka stupa na snagu 1.1.2016.

Limitirani računi za toplinsku energiju u stanovima sa razdjelnicima

10.12.2015 Toplinarstvo

U studenom 2015 stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 124/15.

Započelo umjeravanje i zamjena kalorimetara etažnih vlasnika stanova

28.10.2015 Toplinarstvo

Tehnostan d.o.o. je tijekom srpnja i kolovoza ove godine održao dvije radionice namijenjene vlasnicima stanova u Vukovaru koji imaju obračun potrošnje toplinske energije preko kalorimetara.