Nove cijene toplinske energije za toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5

28.12.2015 Toplinarstvo

28.12.2015. Uprava trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. donijela je Odluku o novim cijenama toplinske energije za zatvoreni toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5. Umjesto dosadašnje cijene od 56 lp primijeniti će se nova cijena 20% niža, dakle 44,80 lp bez obračunatog PDV-a.

Odluka stupa na snagu 1.1.2016.

Limitirani računi za toplinsku energiju u stanovima sa razdjelnicima

10.12.2015 Toplinarstvo

U studenom 2015 stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 124/15.

Započelo umjeravanje i zamjena kalorimetara etažnih vlasnika stanova

28.10.2015 Toplinarstvo

Tehnostan d.o.o. je tijekom srpnja i kolovoza ove godine održao dvije radionice namijenjene vlasnicima stanova u Vukovaru koji imaju obračun potrošnje toplinske energije preko kalorimetara.

Početak grijanja u svim višestambenim zgradama

12.10.2015 Toplinarstvo

Dana 13.10.2015. (utorak) započinje grijanje u svim višestambenim zgradama kojima je kupac toplinske energije Tehnostan.

Informativna radionica sa predstavnicima suvlasnika

31.07.2015 Toplinarstvo

Dana 30.7.2015. u prostorijama Doma branitelja održana je prva u nizu informativna radionica.

Kristijan Lovrenščak, direktor Tehnostana d.o.o. i Željko Bakula rukovoditelj energetskih djelatnosti predstavili su novosti u pravima i obvezama vlasnika stana sa ugrađenim kalorimetrima.