Ugradnja individualnih vodomjera u stanove na zajedničkom vodomjeru

18.10.2017 Upravljanje

Tvrtka Tehnostan d.o.o. i tvrtka Ista d.o.o. iz Zagreba odradile su nekoliko informativnih sastanaka sa suvlasnicima u višestambenim zgradama na temu individualizacije mjerenja utroška vode.

Nastavak energetske obnove višestambenih zgrada u Vukovaru

03.07.2017 Upravljanje

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor tvrtke Tehnostan d.o.o. Kristijan Lovrenščak održali su konferenciju za medije na temu energetske obnove višestambenih zgrada u Vukovaru.

Balansiranje sustava grijanja višestambenih zgrada u Vukovaru

21.04.2017 Upravljanje

Tvrtka Tehnostan d.o.o. kao Upravitelj i distributer toplinske energije u Vukovaru neprekidno radi na poboljšavanju sustava grijanja i tople vode u višestambenim zgradama.

Energetska obnova višestambenih zgrada u vukovaru

22.07.2016 Upravljanje

Radovi na energetskoj obnovi započeli su 20.06.2016.god. te se trenutno odvijaju u punoj dinamici.

Novi način tiskanja uplatnica za pričuvu

05.07.2016 Upravljanje

Obavještavamo Vas da je zbog optimizacije poslovanja došlo do promjene tiskanja i slanja uplatnica za pričuvu.