Energetska obnova višestambenih zgrada u Vukovaru

10.06.2016 Upravljanje

Tvrtka Tehnostan d.o.o. kao upravitelj većine višestambenih zgrada u Vukovaru marketinški i edukativno je u protekle dvije godine ukazivala na prednosti i važnost energetske obnove.

Fond za zaštitu okoliša najavio smanjenje poticaja u sufinanciranju Energetske obnove stambenih zgrada

25.04.2016 Upravljanje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na proljetnom savjetovanju Upravitelja u Poreču najavio je promjene u načinu sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada.

U Energetsku obnovu kreće 1000 stanova

17.09.2015 Upravljanje

Zaprimljene su Odluke i potpisani Ugovori za financiranje izrade projektne dokumentacije između suvlasnika zastupanim po Upravitelju Tehnostan i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Navedenim aktivnostima obuhvaćeno je skoro 1000 stanova.

Sanacija dizala na Vijencu Ruđera Boškovića 3,4 i 5

12.09.2015 Upravljanje

Tehnostan d.o.o. kao upravitelj zgrada na Vijencu Ruđera Boškovića 3,4 i 5 svjedočio je nemoći suvlasnika  da putem sredstava zajedničke pričuve otklone nedostatke. Ovaj dugogodišnji problem odlučili smo riješiti uz pomoć Grada Vukovara.

Radovi na sanaciji zgrada Olajnica 1 i 2

24.08.2015 Upravljanje

Obavještavamo sve stanare stambenih zgrada Olajnice 1 i 2 da su započeli  radovi  na sanaciji , odnosno zamjeni dotrajalih cijevi od toplinske stanice do horizontalnog razvoda instalacije grijanja unutar zgrade.