Novosti

Primjer ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenjem mreže na zasebnom mjerilu

Toplinarstvo 23.02.2009

Primjer ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenjem mreže koji se sklapa između energetskog subjekta i tarifnog kupca toplinske energije na zasebnom mjerilu, sukladno odredbama:

Postupak prijave za priključenje novog kupca na distributivnu toplinsku mrežu grada Vukovara

Toplinarstvo 09.01.2009

Za priključenje novog kupca na gradsku toplinsku mrežu potrebno je podnijeti zahtjeve popunjavanjem slijedećih obrazaca ovisno o vrsti objekta za koji se traži priključenje:

Obračun i naplata isporučene toplinske energije Tarifnim kupcima, sukladno zakonskim obvezama

Toplinarstvo 07.08.2008

Prema zakonskim obvezama, do naredne sezone grijanja, svi energetski subjekti u RH dužni su podnijeti Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva RH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu

Počela ugradnja mjerila topline

Toplinarstvo 26.05.2008

Počela je ugradnja mjerila topline na sustavu potrošne sanitarne tople vode, a sve prema ZOPDIOTE (Zakon o proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom).

Prijava kvarova

Toplinarstvo 26.05.2008

Početkom svibnja 2008. godine stanari su putem predstavnika stanara obavješteni da prijave kvarove na zajedničkom dijelu instalacije centralnoga grijanja radi popravke istih tijekom remontnih radova na grijanju."