Novosti

Početak sezone grijanja 2016/2017

Toplinarstvo 14.10.2016

Sezona grijanja u gradu Vukovaru započela je 10.10.2016.

Nakon detaljnih remontnih radova i popravaka tijekom ljeta Tehnostan je već 15.9. bio spreman za novu sezonu grijanja.

Početak dimnjačarske sezone 2016./2017.

Dimnjačarstvo 15.09.2016

Poštovani korisnici dimnjačarskih usluga, ovim putem vas obaviještavamo da je dana 15.09.2016. godine počala nova dimnjačarska sezona te su vam vaši dimnjačari na raspolaganju od ponedjeljka do subote u vremenu od 7,00 – 15,00 h.

Zaključeni Ugovori o potrošnji za sve zgrade u Vukovaru

Toplinarstvo 13.09.2016

Zakon o tržištu toplinske energije propisao je za krajnje kupce-potrošače kategorije kućanstvo obvezu sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika najkasnije do 1. rujna 2016. godine sa izabranim kupcem toplinske energije.

Pripreme za nadolazeću sezonu grijanja

Dimnjačarstvo 25.08.2016

Dimnjačarska služba tvrtke Tehnostan d.o.o. Vukovar trenutno vrši pripreme za nadolazeću sezonu grijanja

Energetska obnova višestambenih zgrada u vukovaru

Upravljanje 22.07.2016

Radovi na energetskoj obnovi započeli su 20.06.2016.god. te se trenutno odvijaju u punoj dinamici.