Novosti

Sastanak Hrvatske stručne dimnjačarske udruge Slavonije i Baranje na Dunavu

Dimnjačarstvo 16.12.2015

Dana 16. prosinca 2015. godine održan je „ploveći“ sastanak dimnjačara Slavonije i Baranje popraćen ugodnim druženjem članova i sponzora udruge prilikom kojega su se analizirali rezultati poslovanja u protekloj godini te se polako slagali ciljevi za nadolazeću.

Limitirani računi za toplinsku energiju u stanovima sa razdjelnicima

Toplinarstvo 10.12.2015

U studenom 2015 stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 124/15.

Blagajna "Vuka" ponovno počinje s radom

Općenito 07.12.2015

Blagajna "Vuka" počinje sa radom od 08.12.2015. godine po već uobičajenom radnom vremenu.

Započelo umjeravanje i zamjena kalorimetara etažnih vlasnika stanova

Toplinarstvo 28.10.2015

Tehnostan d.o.o. je tijekom srpnja i kolovoza ove godine održao dvije radionice namijenjene vlasnicima stanova u Vukovaru koji imaju obračun potrošnje toplinske energije preko kalorimetara.

Početak grijanja u svim višestambenim zgradama

Toplinarstvo 12.10.2015

Dana 13.10.2015. (utorak) započinje grijanje u svim višestambenim zgradama kojima je kupac toplinske energije Tehnostan.