Novosti

Ugradnja kondenzacijskih bojlera u zgradi Kardinala Alojzija Stepinca 43

Toplinarstvo 26.02.2016

Tijekom veljače završena je rekonstrukcija plinske instalacije zgrade K.A.Stepinca 43. Navedenom rekonstrukcijom obuhvaćena je sanacija...

Javni poziv-za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina

Općenito 28.01.2016

Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najboljeg ponuditelja za kupovinu pokretnina u vlasništvu Tehnostan d.o.o. Vukovar

Kontejnerski dizel elektroagregat  - tip ZP-Q200.A1B , Serijski broj 495012-E080082

Nove cijene toplinske energije za toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5

Toplinarstvo 28.12.2015

28.12.2015. Uprava trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. donijela je Odluku o novim cijenama toplinske energije za zatvoreni toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5. Umjesto dosadašnje cijene od 56 lp primijeniti će se nova cijena 20% niža, dakle 44,80 lp bez obračunatog PDV-a.

Odluka stupa na snagu 1.1.2016.

Sastanak Hrvatske stručne dimnjačarske udruge Slavonije i Baranje na Dunavu

Dimnjačarstvo 16.12.2015

Dana 16. prosinca 2015. godine održan je „ploveći“ sastanak dimnjačara Slavonije i Baranje popraćen ugodnim druženjem članova i sponzora udruge prilikom kojega su se analizirali rezultati poslovanja u protekloj godini te se polako slagali ciljevi za nadolazeću.

Limitirani računi za toplinsku energiju u stanovima sa razdjelnicima

Toplinarstvo 10.12.2015

U studenom 2015 stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 124/15.