Novosti

Zamjena dotrajale stolarije na višestambenim zgradama

Upravljanje 04.06.2018

Budući veći broj zgrada u Gradu Vukovaru nema uvjete za prijavu na natječaj i sufinancranje energetske obnove iz europskih fondova, Tehnostan d.o.o. će za zgrade kojima upravlja organizirati aktivnost objedinjene nabave vanjske stolarije. Cilj je objedinjenom nabavom stolarije i većim opsegom radova sniziti cijenu radova i zamijeniti vanjsku dotrajalu stolariju zajedničkih dijelova zgrade, stanova i poslovnih prostora. Ovo se posebice odnosi na zgrade koje su imale inicijativu odraditi energetsku obnovu, a nisu za to ostvarivale uvjete.
Dolje smo prikazali česta pitanja kako bi više približili suvlasnicima navedeni projekt.

Stolarija - krovni prozor

KOJA JE KORIST OD ZAMJENE STOLARIJE ?

Korist od zamjene stolarije je:

 • smanjiti toplinske gubitke za potrebu grijanja odnosno hlađenja zgrada.
 • smanjiti troškove zamjene stolarije objedinjenom nabavom
 • povećati vrijednost prostora - zgrade
 • poboljšati uvjete života u zgradi

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ?

Na natječaj se može prijaviti zgrada, putem predstavnika suvlasnika i tada se troškovi zamjene plaćaju iz pričuve. Može se prijaviti i vlasnik ili najmoprimac stana / poslovnog prostora i tada samostalno plaćaju troškovi zamjene. Nabava se provodi za zgrade koje su na upravljanju tvrtke Tehnostan d.o.o.

KAKO SE PRIJAVITI ?

Preuzeti uplatnicu i obrazac izjave u Tehnostanu, uplatiti za troškove i dostaviti potvrdu o uplati i potpisanu izjavu u Tehnostan. Inicijalni troškovi iznose 300 i u slučaju odustajanja korisnika ostaju na pričuvi zgrade.

ŠTO NAKON PRIJAVE ?

Nakon prijave vrši se izmjera stolarije koja se planira zamijeniti i procjenjuje ukupan trošak zamjene. Procjena se dostavlja korisniku kao informacija.

MOGU LI ODUSTATI OD NABAVE ?

Nakon što dobijete procjenu troškova, ukoliko vam ne odgovara procjenjeni iznos za vaš prostor možete odustati od sudjelovanja u nabavi.  Odustati možete odbijanjem uplate preostalog iznosa prije otvaranja natječaja. Uplaćeni predujam se uplaćuje na račun pričuve kao dodatni prihod.

KADA ĆU ZNATI TOČAN IZNOS TROŠKOVA ?

Procijenjeni iznos troškova zamjene dobiti ćete nakon prve izmjere stana. Nakon provedene nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača biti će poznata točna cijena troškova. Korisnici će dobiti obavijest o preostalom iznosu sa uplatnicom na preostali iznos.

KADA SE MORA UPLATITI PREOSTALI IZNOS ?

Nakon dostave uplatnice i obavijesti. Rok za uplatu iznosi 30 dana od primitka poziva za plaćanje.

MOGU LI PLATITI TROŠKOVE NA RATE ?

Plaćanje na rate nije moguće, ali smo u dogovoru sa ADDIKO bankom osigurali brze kredite prema povoljnim uvjetima za sve korisnike.

KADA ĆE SE IZMJENITI STOLARIJA ?

Brzina zamjene stolarije ovisi o broju prijavljenih korisnika odnosno o broju komada stolarije u natječaju. Bitan čimbenik biti će i brzina uplate preostalog iznosa. Oni koji ranije uplate imaju prioritet u zamjeni. Vremenski plan zamjene svih otvora je tri mjeseca od početka ugradnje.

KOJE OTVORE MOŽEMO PRIJAVITI ZA NATJEČAJ?

Za zamjenu stolarije možete prijaviti:

 • za posebne prostore (stanovi i poslovni prostori)  svu vanjsku stolariju + ulazna vrata stana (balkonska vrata i prozori; ulazna vrata stana; krovni prozor)
 • za zajedničku stolariju zgrade  svu vanjsku stolariju kao ulazna vrata zgrade, vrata za izlaz na krov, svjetlarnici, nadsvjetla, vrata za smetlarnik, vrata za toplinsku stanicu i dr.)

KAKVU KVALITETU STOLARIJE MOŽEMO OČEKIVATI ?

Tražene karakteristike stolarije su u razini zahtjeva trenutne energetske obnove višestambenih zgrada:

 • PVC (stanovi)
 • ALU (poslovni prostori)
 • troslojna stakla punjena inertnim plinom
 • visokokvalitetna energetska svojstva
 • RAL ugradnja

MOGU LI JA KAO NAJMOPRIMAC STANA ZAMIJENITI STOLARIJU?

Moguće je. Uz izjavu potrebno je dostaviti i suglasnost vlasnika.

KAKO ĆE SE PROVESTI NABAVA ?

Nabavu će provesti Tehnostan d.o.o.. Članovi povjerenstva biti će i izabrani predstavnici suvlasnika.

ŠTO AKO NETKO DOSTAVI UPLATNICU A NIJE PRILOŽIO „SUGLASNOST-IZJAVU“

Poziv za dostavu sredstava najkasnije do prije otvaranja nabave a ako ne dostavi Izjavu ne uvrštavamo ga na popis i vraćamo sredstva prije otvaranja nabave.

KOLIKO ĆE TRAJATI ZAMJENA - UGRADNJA?

Rok za ugradnju stolarije je 1.12. za stanove i poslovne prostore a 30.4. za zajedničke dijelove zgrade.

ŠTO JOŠ MORAMO ZNATI ?

Prilikom zamjene stolarije doći će do oštećenja dijelova zidova oko prozora. Iste je potrebno građevinski popraviti (ponajviše sa unutarnje strane). Radove na građevinskim popravcima dijelimo na unutarnje i vanjske.

 • Vanjski građevinski popravci se MORAJU odraditi skupa sa zamjenom stolarije (zamjena vanjske klupčice, postavljanje brtvi RAL montaže, brtvljenje spojeva za zaštitu od prokišnjavanja).
 • Unutarnje građevinske popravke možete odraditi sami ili se prilikom prve izmjere možete odlučiti da li ćete te popravke izvesti samostalno ili će ti radovi biti dio natječaja i ugovora o nabavi.

Ukoliko želite sačuvati postojeću - staru stolariju, demontažu morate obaviti u vlastitoj režiji od strane kvalificiranih djelatnika skupa sa kompletnom unutarnjom sanacijom.

ROK ZA PRIJAVU:

Do 16.07.2018.