Zakonska regulativa

Energetski zakoni:

 1. Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14)
 2. Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14)
 3. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12)
 4. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 130/09)
 5. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  (Narodne novine, br. 152/08, 55/12, 101/13 - Uredba o izmjeni Zakona, 14/14)
 6. Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine, br. 33/03)
 7. Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine, br. 129/06)
 8. Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 65/07 - pročišćeni tekst, 154/08, 22/10, 46/10, 50/10, 86/11)
 9. Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 86/11)
 10. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (Narodne novine, br. 154/08)
 11. Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  (Narodne novine, br. 139/08, 18/09, 136/11, 145/11)
 12. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (Narodne novine, br. 153/13)
 13. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)
 14. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
  (Narodne novine, br. 115/07, 127/07)
 15. Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
  (Narodne novine, br. 42/05, 20/10)

Ostali energetski propisi:

 1. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 130/09)
 2. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  (Narodne novine, br. 152/08, 55/12, 101/13 - Uredba o izmjeni Zakona, 14/14)
 3. Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine, br. 33/03)

Propisi - Toplinska energija:

 1. Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine, br. 129/06)
 2. Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 65/07 - pročišćeni tekst, 154/08, 22/10, 46/10, 50/10, 86/11)
 3. Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 86/11)
 4. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (Narodne novine, br. 154/08)
 5. Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  (Narodne novine, br. 139/08, 18/09, 136/11, 145/11)
 6. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (Narodne novine, br. 153/13)
 7. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)
 8. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
  (Narodne novine, br. 115/07, 127/07)
 9. Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (Narodne novine, br. 42/05, 20/10)

Propisi - Toplinska energija u fazi donošenja:

 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
 • Metodologijo za utvrđivanje naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage