Zakonska regulativa

Energetski zakoni:

 1. Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/1214/14102/15)
 2.  Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/1314/14
 3. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12)
 4. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15123/16)
 5. Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14)

Ostali energetski propisi:

 1. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 130/09)
 2. Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine, br. 33/03)
 3. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)
 4. Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, br. 120/16)
 5. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine, br. 128/15)

Propisi - Toplinska energija:

 1. Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine, br. 35/14)
 2. Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14129/15)
 3. Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14)
 4. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 5. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 6. Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (Narodne novine, br. 42/16)
 7. Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Narodne novine, br. 99/1427/15124/15)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar (Narodne novine, br. 105/14)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar (Narodne novine, br. 105/14)
 10. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (Narodne novine, br. 153/13)
 11. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)