Upravljanje

Nakon Domovinskog rata, povratkom u Grad pokrenuto je upravljanje stambenim zgradama.

Problemi obnove zgrada i neriješena vlasnička struktura stambenog fonda otežala je kvalitetno upravljanje stambenim zgradama u Gradu Vukovaru. Unatoč problemima, Tehnostan Vukovar i danas posluje stabilno kada je u pitanju Upravljanje stambenim zgradama.

Aktivni smo članovi Udruge Upravitelj i dobitnici posebne Zahvalnice za izniman doprinos njenom radu. Potpisnici smo Kodeksa poslovanja i ponašanja upravitelja nekretninama HGK-e.

Redovito upravljanje stambenim zgradama radi se sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim  pravima i Uredbi o održavanju zgrada. Praćenjem Zakonskih odredbi, o obavezama suvlasnici su pravovremeno informirani putem predstavnika suvlasnika ili na internet stranici tvrtke.

Stručnost u upravljanju osiguravaju inženjeri građevinske, strojarske i elektro struke, referenti tehničke struke, pravni i financijski stručnjaci i iskustvo od preko 30 godina u obavljanju poslova u održavanju stambenih zgrada.

Popis poslova koje obavljamo

 • Upis i zaduženje svih suvlasnika zgrade u suvlasničke liste,
 • Izrada godišnjeg programa održavanja zgrade pregledom stanja stambene zgrade te utvrđivanje stvarnih potreba za popravcima, procjena visine potrebnih sredstava za izvođenje radova na temelju čega se utvrđuje  visina sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik;
 • Tiskanje i distribucija uplatnica za pričuvu zgrade,
 • Knjigovodstveno-računovodstveno praćenje računa pričuve stambene zgrade (prihodi i rashodi),
 • Obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i režijske troškove (honorari naknada predstavniku suvlasnika, čistačici i sl., troškovi utrošene električne energije i zajedničkog utroška vode u zajedničkim dijelovima zgrade),
 • Utvrđivanje kvarova, utvrđivanje činjeničnog stanja, izrada tehničkog prijedloga rješenja sanacije, izrada troškovnika, prikupljanje  ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih,
 • Nadzor nad svim ugovorenim poslovima održavanja uz obavezu da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje,
 • Usluga dežurstva radi prijave hitnih  intervencija  neprekidno 24 sata na dan
 • Pružanje informacija o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, periodično i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
 • Ugovaranje osiguranja stambene zgrade putem osiguravajućih društava,
 • Pružanje pravne pomoći suvlasnicima kao i  zastupanje njihovih interesa na sudu a prema trećim osobama,

Prednosti u odnosu na konkurenciju:

 • točnost i dnevna ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade te tjedno putem Interneta na adresi www.tehnostan-vukovar.hr/korisnik,
 • transparentnost načina poslovanja - godišnje financijsko izvješće dostavljamo predstavniku suvlasnika u pisanoj formi,
 • olakšana komunikacija sa predstavnikom i suvlasnicima van radnog vremena putem dežurnih telefona,
 • redovito opominjanje dužnika te utuženje kroničnih neplatiša,
 • kontrola rada izvođača radova – niti jedan radni nalog niti faktura za usluge ne plaća se a da ih prethodno nije ovjerio ovlašteni predstavnik suvlasnika,
 • stručnost (inženjeri građevinske, strojarske i elektro struke, referenti tehničke struke, pravni i financijski stručnjaci) i iskustvo od preko 30 godina u obavljanju poslova u održavanju stambenih zgrada,
 • plaćanje pričuve na blagajni poduzeća bez naplate provizije (Mitnica, Centar, Borovo Naselje),

Prema posebnom ugovoru:

 • mogućnost uslužnog daljinskog očitanja i raspodjele utroška vode,
 • usluga Kupca toplinske energije - vođenje sustava grijanja zgrade i kotlovnice