Dimnjačarstvo

Zakonska regulativa

  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2002/7)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2004/1)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2009/2)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2010/1)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2015/05)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2018/12)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18; 110/18)
  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
  • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)