Natječaji

Rupe

Energetska obnova zgrada - 204. vukovarske brigade

 • Broj natječaja: 27501
 • Datum objave: 19.12.2016
 • Rok za dostavu ponude: 09.01.2017
 • Status natječaja: Zatvoren
 • Mjesto izvođenja radova: 204. vukovarske brigade 79-81, 83-85 i 87-89, k.č.br. 1706/1, 1706/2, 1706/3, k.o. Vukovar
Nazorova 14-16

Energetska obnova zgrada - Vladimira Nazora 14 i 16

 • Broj natječaja: 27478
 • Datum objave: 14.12.2016
 • Rok za dostavu ponude: 05.01.2017
 • Status natječaja: Zatvoren
 • Mjesto izvođenja radova: Vladimira Nazora 14 i 16, k.č.br. 1858/2, k.o. Vukovar
Dunavska 5

Energetska obnova zgrade - Dunavska 5

 • Broj natječaja: 27368
 • Datum objave: 13.12.2016
 • Rok za dostavu ponude: 03.01.2017
 • Status natječaja: Zatvoren
 • Mjesto izvođenja radova: Dunavska 5, k.č.br. 1127, k.o. Vukovar
jjs

Energetska obnova zgrade - J.J. Strossmayera 5a i 5b

 • Broj natječaja: 27457
 • Datum objave: 13.12.2016
 • Rok za dostavu ponude: 03.01.2017
 • Status natječaja: Zatvoren
 • Mjesto izvođenja radova: Josipa Jurja Strossmayera 5a i 5b, k.č.br. 1721 k.o. Vukovar