Natječaji

Energetska obnova zgrade - Dunavska 5

Dunavska 5
  • Broj natječaja: 27368
  • Datum objave: 13.12.2016
  • Rok za dostavu ponude: 03.01.2017
  • Status natječaja: Zatvoren
  • Mjesto izvođenja radova: Dunavska 5, k.č.br. 1127, k.o. Vukovar

Predmet nabave

Izvođenje energetske obnove zgrade putem natječaja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - KK 04.2.2.01 odnosno zamjene toplinske fasade zgrade (ETICS), zamjene vanjske stolarije, enegetske obnova ravnog krova (sa zamjenom hidroizolacije) i izolacije stropa i zidova podruma prema grijanim prostorima.

Naručitelj:

Suvlasnici stambene zgrade Dunavska 5 u Vukovaru po Upravitelju zgrade Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, 32000 Vukovar, OIB: 91347134540

Mjesto i način preuzimanja dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje preuzima se na adresi Dr. Franje Tuđmana 23 u Vukovaru, PJ Upravljanje zgradama
Uredovno vrijeme za rad sa strankama: 08:00 - 13:00 (pauza 10:00 - 10:30)

NAPOMENA:

(20.12.2016) - Obavještavamo sve zainteresirane Ponuđače da je u PRILOGU 1 prilikom izrade natječajne dokumentacije došlo do pogreške u dijelu kod rednog broja 6.

Umjesto „Rok valjanosti ponude je 60 dana“ potrebno je pisati „Rok valjanosti ponude je 180 dana“, gdje je slobodno precrtati podatak „60“ i upisati „180“, ukoliko se navedeno ne ispravi, za sve pristigle ponude smatrati će se da  je rok važenja 180 dana kako je to i naznačeno u Dokumentaciji o nabavi (stavka 2.5.)

 

Tomislav Kukuljica, upravljanje@tehnostan-vukovar.hr, 091 5754416