Blagajna "Vuka" počinje sa radom od 08.12.2015. godine po već uobičajenom radnom vremenu.

Ponedjeljak - Petak od 7,30 - 14,00 sati, pauza 10.30-11,00 sati.

Svaka druga i treća subota od 7,30-11,00.