Novosti

Kategorije

Energetska obnova višestambenih zgrada u vukovaru

Županijska 106Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost EnU 18/2015 objavljenog u listopadu 2015.god. suvlasnici stambenih zgrada Županijska 106 i Županijska 112, 114 i 116 u Vukovaru uspješno su prijavili projekte za povećanje energetske učinkovitosti i ostvarili maksimalnu subvenciju koju dodijeljuje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u iznosu od 1.400.000,00 kuna za svaku zgradu.

Osim ostvarene subvencije od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financijskoj pomoći obaju zgrada priključio se i Grad Vukovar pa su sukladno tome najmanji udio u troškovima energetske obnove podnijeli sami suvlasnici (10%). 

Radovi na energetskoj obnovi započeli su 20.06.2016.god. te se trenutno odvijaju u punoj dinamici.

Poboljšice na zgradi Županijska 106 obuhvaćaju: zamjenu dotrajale postojeće drvene stolarije sa novom PVC stolarijom, te izvedba nove fasade kod koje se toplinska izolacija izvodi od kamene vune debljine 15 cm.  Procjena svih ukupnih troškova iznosi 2.938.916,88 kuna.

murexinRadovi energetske obnove na zgradi Županijska 112, 114 i 116 obuhvaćaju: zamjenu dotrajale postojeće drvene stolarije sa novom PVC stolarijom, izvedba nove fasade kod koje se toplinska izolacija izvodi od kamene vune debljine 16 cm te izrada novog ravnog krova gdje se uklanjaju svi postojeći slojevi do nosive konstrukcije te se ugrađuje nova toplinska izolacija od poliuretanskih tvrdih toplinskih izolacijskih ploča debljine 12 cm, preko koje se izvodi nova sintetička hidroizolacijska membrana, te se završno kao hodna podloga postavljaju gumene ploče izrađene od 100% reciklirane gume i posebnih vezivnih sredstava visoke čvrstoće i izdržljivosti.  Procjena svih ukupnih troškova iznosi 2.662.553,46 kuna.

Cilj navedenih radova odnosno energetske obnove zgrada jeste unaprijediti kvalitetu življenja u zgradama i smanjiti troškove energije za grijanje i hlađenje.