Novosti

Kategorije

Informativna radionica sa predstavnicima suvlasnika

Informativna radionicaDana 30.7.2015. u prostorijama Doma branitelja održana je prva u nizu informativna radionica.

Kristijan Lovrenščak, direktor Tehnostana d.o.o. i Željko Bakula rukovoditelj energetskih djelatnosti predstavili su novosti u pravima i obvezama vlasnika stana sa ugrađenim kalorimetrima.

Slijedeća radionica zakazana je na istom mjestu 6.8.2015. u 18:00 gdje su pozvani predstavnici suvlasnika zgrada koje trebaju umjeravanje etažnih kalorimetara ove godine.