Uspostava Sustavnog Gospodarenja Energijom i Razvoj Novog Modela Financiranja

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), putem Odjela za sustavno gospodarenje energijom i Nacionalnim Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE), donosi ambiciozan i hvale vrijedan pilot projekt pod nazivom Uspostava i Provedba Sustavnog Gospodarenja Energijom te Razvoj Novog Modela Financiranja. Ovaj projekt postavlja temelje za održivo upravljanje energijom i vodom u višestambenim zgradama.

Cilj ovog inovativnog projekta je implementirati sustavno gospodarenje energijom i vodom u višestambenim zgradama, pružajući korisnicima automatski uvid u njihovu potrošnju energije i vode u stvarnom vremenu putem Nacionalnog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE). Osim toga, projekt omogućuje praćenje unutarnjih klimatskih uvjeta, komfora i kvalitete zraka, čime se stvara zdravije i energetski učinkovitije okruženje za stanare.

Ovaj projekt obuhvaća 64 pilot zgrade smještene u šest odabranih gradova diljem Hrvatske, uključujući Vukovar, Zagreb, Veliku Goricu, Karlovac, Rijeku i Split. Svaki od tih gradova igra ključnu ulogu u testiranju i primjeni novog modela gospodarenja energijom.

U Gradu Vukovaru, podršku projektu daje tvrtka Tehnostan d.o.o. koja je prepoznata kao kvalitetan energetski suradnik u suradnji sa suvlasnicima zgrada, sve kako bi se omogućila provedba projekta.

Ova suradnja između javnog i privatnog sektora ključna je za uspješnu realizaciju projekta.

Projekt će se provoditi u razdoblju od dvije godine tijekom kojih će se kontinuirano prikupljati podaci o potrošnji energije i vode u zgradama. Dodatno, u pojedinim stanovima će se pratiti kvaliteta života putem satnog praćenja temperature, relativne vlage, razine CO2 i hlapljivih organskih spojeva.

Rezultati ovog projekta donose brojne prednosti:

  • Smjernice za primjenu modela praćenja potrošnje energije i vode u višestambenim zgradama
  • Preporuke za primjenu novog modela financiranja energetske obnove
  • Uvid upravitelja i suvlasnika u podatke o potrošnji zgrade na satnoj razini kao osnova za procjenu mogućih budućih ušteda

Ovaj pilot projekt nije samo korak prema održivijoj budućnosti za višestambene zgrade, već i primjer kako suradnja između javnog i privatnog sektora može stvoriti inovativna rješenja za ključne izazove današnjice, uključujući energetsku efikasnost i zaštitu okoliša.