Na temelju članka 6. Pravilnika o radu, član uprave - direktor trgovačkog društva TEHNOSTAN d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

 

INSTALATER – MONTER CJEVOVODA – PRIPRAVNIK – 2 izvršitelja.

 

Kandidati su dužni ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu i sljedeće uvjete:

 

Razina obrazovanja:

- srednja škola, 3 godine strojarskog usmjerenja, ili

- srednja škola, 4 godine strojarskog usmjerenja.

 

Radno iskustvo: bez radnog iskustva.

Posebni uvjeti: vozački ispit "B" kategorije.

 

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

- prijavu na natječaj koja obvezno treba sadržavati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte te biti vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice),

- dokaz o potrebnoj razini obrazovanja (preslika svjedodžbe),

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,

- dokaz o radnom stažu (potvrda s podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starija od 30 dana),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 30 dana,

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja

Detaljnije u prilogu.