OBAVIJEST SUVLASNICIMA

Grad Vukovar je dana 21.11.2023. objavio javni poziv za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA U GRADU VUKOVARU ZA 2023. GODINU.

Predmetni poziv pruža priliku za sufinanciranje energetske obnove vaših zgrada.

Grad Vukovar, kroz pet mjera, podržava suvlasnike u ostvarivanju energetske učinkovitosti i smanjenju troškova.

Popis mjera za sufinanciranje:

 • Mjera A1: Izrada Energetskog certifikata

  Pripremite se za energetsku obnovu svojih domova započevši s izradom Energetskog certifikata. Ova mjera pruža financijsku potporu za certifikaciju vaših stambenih prostora, identificirajući ključne aspekte koji mogu biti unaprijeđeni kako biste postigli veću energetsku učinkovitost.

 • Mjera A2: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu

  Planirate li temeljitu energetsku obnovu? Mjera A2 pruža podršku za izradu projekta energetske obnove vaših zgrada. Ovaj korak omogućuje stručnjacima da precizno planiraju i implementiraju poboljšanja koja će rezultirati dugoročnom energetskom efikasnošću vaših domova.

 • Mjera A3: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarnog termalnog sustava

  Ako želite iskoristiti obnovljive izvore energije, Mjera A3 pruža potporu za izradu projekta sunčanog sustava za toplu vodu. Ova tehnologija koristi sunčevu energiju za grijanje vode, čime se smanjuju troškovi i utjecaj na okoliš.

 • Mjera A4: Izgradnja sunčane elektrane

  Ako razmišljate o proizvodnji vlastite električne energije, Mjera A4 pruža sredstva za izgradnju sunčane elektrane. Ova inovativna mjera podržava suvlasnike u prelasku na obnovljive izvore energije, smanjujući tako njihov ekološki otisak.

 • Mjera A5: Izgradnja sunčanog termalnog sustava za toplu vodu

  Za one koji žele iskoristiti sunčevu energiju za zagrijavanje vode, Mjera A5 pruža financijsku podršku za izgradnju sunčanog sustava za toplu vodu. Ova održiva opcija ne samo da smanjuje troškove, već i doprinosi očuvanju okoliša.

Na natječaj za sufinanciranje energetske obnove zgrada Grada Vukovara možete se prijaviti na dva načina:

 • Putem predstavnika suvlasnika
 • Putem Upravitelja zgrade

Detalje o uvjetima natječaja i postupku prijave možete pronaći na službenoj stranici Grada Vukovara (LINK) a upite možete postaviti na telefon 032/456-574 ili e-poštu visestambene@vukovar.hr.