Novosti

Kategorije

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Priprema i redovna ovjera ultrazvučnih mjerila topline za 2014. godinu

Na temelju naputka o provedbi postupka javne nabave roba i usluga bagatelne vrijednosti, pozivamo zainteresirane pravne i/ili fizičke osobe da dostave  ponudu za pripremu i redovnu ovjeru ultrazvučnih mjerila topline u 2014. godini prema priloženoj dokumentaciji.