Nakon prekida od pune dvije godine uzrokovane epidemijom nastavlja se energetska obnova višestambenih zgrada. Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i imovne najavilo je objavu natječaj za kraj ožujka tekuće godine a prema usvojenom Planu energetske obnove višestambenih zgrada obuhvaća razdoblje godišnjih natječaja do 2030. godine („Narodne novine“ broj 143/11)

 

Što se tiče Vukovara, za prijavu na natječaj energetske obnove priprema se 10 višestambenih zgrada sa 309 stambenih jedinica.