U studenom 2015 stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 124/15. Izmjene imaju utjecaj samo na stanove sa ugrađenim razdjelnicima i dodatno su osiguranje da se ekstremno visoki računi više neće pojaviti..

Prema ovim izmjenama i dopunama Pravilnika, ako se raspodjelom na temelju odluke suvlasnika pojave visoki računi za toplinsku energiju za pojedine krajnje kupce, kupac toplinske energije može samostalno odlučiti o primjeni nove vrijednosti UR (dijela toplinske energije koji se raspodjeljuje prema impulsima) koja je različita od one definirane odlukom.

Visoki računi su oni u kojima obračunati trošak za energiju grijanja prostora prelazi maksimalnu moguću potrošnju toplinske energije koju mogu odati svi Vaši radijatori ugrađeni u stanu u obračunskom razdoblju ako su potpuno otvoreni ventili na njima cijeli mjesec.

Ukratko, ako se cijeli mjesec grijete na sve radijatore, na računu Vam trošak za energiju ne može biti veći od podatka o maksimalnoj potrošnji Vašeg stana kojeg možete pronaći na poleđini računa.

Navest ćemo primjer stana koji se grije na toplanu u Borovu Naselju te ima površinu od 64,40  m2 i sa instaliranih  7,878kW radijatora. Podatak o maksimalnoj mogućoj potrošnji dobije se izrazom MPTE = 0,7 x 480 x SSUC (kW), gdje je SSUC snaga ogrjevnih tijela za stan. Vrijednost MPTE nalazi se na poleđini računa.

Iz navedenog primjera je vidljivo da maksimalna potrošnja toplinske energije može biti MPTE = 2.647kWh, odnosno primjenom cijena za CTS Borovo Naselje 1.098,51kn + PDV.

Ukupan iznos najvećeg mogućeg računa za grijanje (bez tople vode) bio bi:

trošak za snagu: 114,23kn
trošak za toplinsku energiju: 1.098,51kn
naknada za opskrbu: 7,00kn
naknada za uslugu kupca TE: 38,64kn
PDV: 314,60kn
UKUPNO: 1.572,80kn

 

Iz svega navedenog vidljivo je da ukupan račun sa stan od 64,40m2 i sa instaliranih 7,878kW priključenih na toplanu Borovo Naselje ne može biti veći od 1.572,80kn.