Novosti

Kategorije

Nove cijene toplinske energije u primjeni od 01.09.2014

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu toplinske energije NN 80/13, stvoreni su uvjeti za otvaranje tržišta toplinske energije uz primjenu slobodno ugovorenih cijena toplinske energiju i uređenju novih odnosa svih sudionika u obavljanju energetskih djelatnosti na tržištu toplinske energije.

Slijedom novog zakonskog okvira, a u cilju održivog razvoja u sektora toplinarstva, tržišnog natjecanja i konkurentnosti cijena toplinske energije, vodeći računa o razvoju tržišta zaštite kupaca, učinkovitu proizvodnju i korištenje toplinske energije, Tehnostan d.o.o. donosi Odluku o cijeni toplinske energije i usluga u svim toplinskim sustavima u gradu Vukovaru sa primjenom od 01.09.2014. godine

Odluku u cjelosti pogledajte u prilogu.