28.12.2015. Uprava trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. donijela je Odluku o novim cijenama toplinske energije za zatvoreni toplinski sustav D-2 u Dunavskoj 5. Umjesto dosadašnje cijene od 56 lp primijeniti će se nova cijena 20% niža, dakle 44,80 lp bez obračunatog PDV-a.

Odluka stupa na snagu 1.1.2016.

Cjenik

Odluka