Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 104/2022, 106/2022 i 121/2022), Vlada RH je propisala da se krajnja cijena isporučene toplinske energije za potrošače toplinske energije u odnosu na krajnju cijenu važeću na dan donošenja ove Uredbe ne mijenja.

Temeljem navedene Uredbe Vlade, Tehnostan d.o.o. ima obvezu na računima za toplinsku energiju za razdoblje od 01.10.2022 do 31.03.2023. prikazati nove cijene isporučene toplinske energije, a isto tako i iznos subvencije za toplinsku energiju.

Kako Vlada još uvijek nije objavila koliki će iznos subvencionirati pojedinim toplinarskim tvrtkama, račune za toplinsku energiju za 10/2022 ne možemo poslati krajnjim kupcima bez obračunate subvencije.

Uplatnice za pričuvu također će kasniti jer se šalju zajedno sa računima za grijanje. Po objavi podataka za obračun subvencije, dostaviti ćemo račune za toplinsku energiju i uplatnice za pričuvu.

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.