Poštovani korisnici,

ovim putem Vas pozivamo da u nadležnoj Pravnoj službi tvrtke Tehnostan d.o.o., provjerite stanje svojih dugovanja s naslova:

  • - Plaćanja naknade za isporučenu toplinsku energiju odnosno druge troškove:,
  • - Zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
  • - te u slučaju postojanja dugovanja isto što žurnije podmirite.

Za slučaj da dugovanje niste u mogućnosti podmiriti odjednom – jednokratno u kratkom roku, moguće je i obročno mjesečno plaćanje, putem zaključivanja Sporazuma o obročnoj otplati (uz mogućnost otpisa dugovanja zakonskih zateznih kamata u slučaju urednog podmirenja dugovanja).

Napomena, mogućnost otpisa duga zakonskih zateznih kamata odnosi se na dugovanje naknade za isporučenu toplinsku energiju, dok to kod pričuve nije moguće, budući se radi o potraživanju suvlasnika stambenih zgrada.

Za slučaj da dugovanje ne podmirite u kratkom roku ili se ne javite radi postizanja Sporazuma o obročnoj otplati, izlažete se riziku pokretanja ovršnog postupka i daljnjim troškovima.