1. Dana 30. travnja 2023. privremeno se prekida isporuka toplinske energije za grijanje prostora svim krajnjim kupcima.
  2. Privremeni prekid isporuke toplinske energije ostaje na snazi dok to omogućuju povoljni vremenski uvjeti ili dok se posebnom odlukom ne odredi drugačije, a potpuni prekid isporuke započinje završetkom sezone grijanja - 15. svibnja 2023. kako je to propisano člankom 9. stavak 2. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije.
  3. Tijekom trajanja privremenog prekida isporuke toplinske energije, ovlašteni predstavnici suvlasnika mogu od kupca toplinske energije pisanim putom zatražiti nastavak isporuke toplinske energije za svoju zgradu/građevinu najdulje do 15.05.2023.
  4. Isporuka toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode ne podliježe privremenom prekidu isporuke i ostaje prema ustaljenom režimu, kontinuirano tijekom cijele godine.