Novosti

Kategorije

Obavijest o redovitim radovima na dimnjacima i ventilacijama

Obavještavamo Vas da ćemo 1.6.2015. početi sa radovima na redovitom održavanju dimnjaka koji se ne koriste i ventilacijskim kanalima u višestambenim zgradama.

Molimo sve stanare da eventualne nedostatke na dimnjacima i ventilacijama prijave predstavniku suvlasnika kako bi iste u sklopu planiranih radova mogli otkloniti.

O točnom terminu dolaska na Vašu zgradu biti će te unaprijed obaviješteni.

Planirani radovi izvode se sukladno članku 6. "Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe grada Vukovara".