Obzirom na promjenu cijena prirodnog plina veću od 5% u odnosu na cijenu na temelju koje su odobreni iznosi tarifnih stavki za toplinsku energiju trgovačko društvo Tehnostan d.o.o. u postupku je smanjenja cijene toplinske energije za kategoriju kućanstva.

Nove cijene  odnose se na toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica, a umanjene su za 24% i u primjeni su od 1.4.2016 do 31.12.2016.

 

Stara cijena kn/kWh

Smanjenje %

Nova cijena kn/kWh

Toplana Olajnica

0,4150

23,71

0,3166

Toplana Borovo Naselje

0,4150

23,95

0,3156

Na cijene nije obračunat PDV.

Uprava trgovačkog društva Tehnostan d.o.o.

Prilozi: