Novosti

Kategorije

Početak sezone grijanja 2009/2010

Poštovani !

Djelatnici Tehnostan-a d.o.o. Vukovar završavaju sve planirane radove na redovnom godišnjem remontu energetskih postrojenja za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom na distribucijskom području grada Vukovara, te je sve spremno za početak nove sezone grijanja.

Pogonska spremnost energetskih postrojenja za novu ogrjevnu sezonu započinje od 15. rujna 2009. godine, a traje do 15. svibnja 2010. godine, sukladno zakonskim odredbama.

Isporuka toplinske energije tarifnim kupcima počinje:

  • Tarifnim kupcima priključenim na zasebno mjerilo toplinske energije, kada to pisanim putem zatraži kupac,
  • Tarifnim kupcima na zajedničkom mjerilu, kada to pisanim putem zatraži većina kupaca priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije,
  • Ili kada se za to ostvare vremenski uvjeti, odnosno kada temperatura zraka u tri uzastopna dana u 21,00 sat bude 12ºC ili niža.

Dnevni režim isporuke toplinske energije traje od 6,00 – 22,00 sata, a noćni režim od 22,00 do 6,00 sati.

Naša nastojanja u novoj ogrjevnoj sezoni biti će usmjerena na isporuku količine toplinske energije koja će biti dostatna za postizanje projektiranih temperatura u prostorima svih kupaca.

Za sve nejasnoće i otvorena pitanja oko početka nove sezone i moguće problematike vezane za grijanja, obratite se molimo našim djelatnicima u sjedištu distributera ili na telefon 032/450-300 (kućni 104 i 105).