Novosti

Kategorije

Primjer ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenjem mreže na zasebnom mjerilu

Primjer ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenjem mreže koji se sklapa između energetskog subjekta i tarifnog kupca toplinske energije na zasebnom mjerilu, sukladno odredbama:

  • Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (N.N., broj: 129/06)
  • Odluke Grada Vukovara o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj: 05/06)
  • Važeće Odluke o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
  • Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

Primjer ugovora o opskrbi kućanstva na zasebnom brojilu možete pogledati ovdje.