Novosti

Kategorije

Radovi na sanaciji zgrada Olajnica 1 i 2

Olajnica Sanacija 1Obavještavamo sve stanare stambenih zgrada Olajnice 1 i 2 da su započeli  radovi  na sanaciji , odnosno zamjeni dotrajalih cijevi od toplinske stanice do horizontalnog razvoda instalacije grijanja unutar zgrade.

Kako je ova instalacija u vlasništvu suvlasnika zgrade , a sredstva pričuve nisu dostatna za sanirane u financiranje se uključio Grad Vukovar sa subvencijom od 80% ukupnog iznosa.

Olajnica sanacijaMijenjaju se cijevi od toplinske stanice pa sve do horizontalnog razvoda u zgradi, sa pripremom za buduću kompaktnu toplinsku stanicu i postavljanjem mjerila topline za svaki ulaz posebno. Cijevi koje se postavljaju su sa povećanom izolacijom što direktno utječe na manji gubitak topline , a sa time i manje račune za grijanje. 

Predviđeno je da radovi traju do sredine rujna.

Radovi će se izvoditi svakodnevno u periodu i to od 08 do 15 sati , u kojemu se može očekivati pojava buke .

Molimo sve stanare za kooperativnost i razumijevanje!

Za sve dodatne informacije možete nazvati na telefon 450-300 ili 091 4411-214.