Novosti

Kategorije

Sanacija dizala na Vijencu Ruđera Boškovića 3,4 i 5

Tehnostan d.o.o. kao upravitelj zgrada na Vijencu Ruđera Boškovića 3,4 i 5 svjedočio je nemoći suvlasnika  da putem sredstava zajedničke pričuve otklone nedostatke. Ovaj dugogodišnji problem odlučili smo riješiti uz pomoć Grada Vukovara.

Tehnostan d.o.o. je zatražio sufinanciranje ove sanacije na što je Grad dao svoju suglasnost. Konačna primopredaja potpisanih ugovora o 80%-tnom sufinanciranju Grada dogodila se 11.9.2015. ispred takozvanih „solitera“. Vrijednost radova iznosi 350.000kn, a samo izvođenje treba započeti početkom listopada.