Novosti

Kategorije

Tarifnim kupcima toplinske energije

Obavještavamo tarifne kupce toplinske energije na području grada Vukovara da svoje reklamacije, predstavke ili žalbe, odnosno prigovor na ispostavljeni račun/obračun za isporučenu toplinsku energiju mogu uložiti na slijedeće adrese:

 • CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 • Vukovarsko-srijemske županije
 • „Glas potrošača“
 • 32100 Vinkovci, Jurja Dalmatinca 33
 • Tel/fax: 032/333-137
 • e-mail: glas.potrosaca-vk@inet.hr
 • HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA (HERA)
 • 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 14
 • Tel: 01/6323-700; fax: 01/6115-344
 • e-mail: hera@hera.hr
 • www.hera.hr

Prigovori se dostavljaju isključivo u pisanom obliku sa jasno iskazanom reklamacijom, urudžbeno ili putem pošte na navedene adrese.