Tehnostan d.o.o. neće raditi sljedeće dane:

  • 27.12.2019.
  • 30.12.2019.
  • 31.12.2019.