Započeo je projekt MODERNIZACIJA TOPLOVODNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA sufinanciran od strane Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara kroz Program kapitalnih ulaganja javnih institucija na području Grada Vukovara.

Putem projekta predviđena je zamjena 58 regulacionih ventila i izmjenjivača u toplinskim podstanicama na području Grada i to u dvije godine.

Svrha zamijene je da putem nižih polaznih temperatura iz toplana smanjimo gubitke toplinske energije na distribuciji u toplovodu, a ujedno omogućimo uvođenje u upotrebu kondenzacijskih kotlova i povećamo iskoristivost postojećih izmjenjivača topline tzv. ekonomajzera koji snižavaju temperaturu dimnih plinova i pretvaraju je u iskoristivu toplinu.

Cilj je smanjiti gubitke toplinske energije te postići niže troškove proizvodnje iste, a time i niže troškove za sve korisnike naših usluga.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 279.887,50 EUR od čega su 220.800,00 EUR bespovratna sredstva Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.