O nama

Pravo na pristup informacijama

Početkom ožujka 2013. (NN 25/13, NN 85/15), na snagu je stupio novi "Zakon o pravu na pristup informacijama".

Ovim se Zakonom, između ostaloga, uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Sve informacije i dokumenti Tehnostan-a d.o.o., dostupni su na mrežnoj stranici tehnostan-vukovar.hr . Onim informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete na adresu Tehnostan-a d.o.o. :

  • Adresa za dostavu: "Tehnostan d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 23, 32000, Vukovar"
  • Osobno: putem urudžbenog zapisnika Tehnostana d.o.o. na adresi "Dr. Franje Tuđmana 23, 32000, Vukovar"
  • E-mailom: na internet adresu tehnostan@tehnostan-vukovar.hr
  • Faksom: na broj 032 441 677

Službenica za informiranje:


Dokumentacija:


Naziv Format Veličina Download
Odluka o imenovanju službenika za informiranje pdf 251 kB