Upravljanje

Česta pitanja

Što je zajednička pričuva?

To su sredstva koja svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban račun zgrade.

Mora li se plaćati pričuva?

Svi suvlasnici (vlasnici stanova ili poslovnih prostora) u stambenoj zgradi dužni su plaćati pričuvu bez obzira da li su potpisali međuvlasnički ugovor ili nisu.

Što se plaća iz pričuve?

Svi troškovi zgrade za redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja a oni su najčešće:

 • Osiguranje zgrade,
 • Održavanje vatrogasnih aparata,
 • Ispitivanje protupožarne opreme,
 • Naknada za rad upravitelja zgrade,
 • Servis, popravak i pregled dizala,
 • Etažiranje zgrade,
 • Energetski pregled i izrada energetskog certifikata,
 • Energetska obnova – izgradnja toplinske fasade zgrade,
 • Razni popravci zajedničkih dijelova zgrade (krova, fasade, stubišta te zajedničkih instalacija u zgradi),
 • Dr..

Čija su sredstva pričuve?

Od svih suvlasnika zgrade (vlasnika stanova i poslovnih prostora).

Tko raspolaže pričuvom zgrade?

Upravitelj, u suradnji sa suvlasnicima putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika?

Tko je suvlasnik?

Osoba (fizička ili pravna) koja u zgradi ima vlasništvo nad barem jednim stanom ili nekim drugim prostorom (poslovim prostorom, garažom ili garažnim mjestom).

Tko je ovlašteni predstavnik suvlasnika i koje su njegove obaveze?

Ovlašteni predstavnik suvlasnika predstavlja stanare (suvlasnike) u poslovima održavanja i uporabe zgrade. Njega stanari (suvlasnici) biraju Odlukom većine suvlasnika (preko 51% površine stanova).

Ima li predstavnik suvlasnika pravo na naknadu?

Predstavnik suvlasnika ima pravo na naknadu za svoj rad a sve prema dogovoru sa  stanarima (suvlasnicima). Visinu naknade određuju uzajamno. Ukupan iznos sa svim troškovima honorarnog ugovora plaća se sa pričuve zgrade.

Tko može biti Upravitelj zgrade i koje su njegove obaveze?

Upravitelj zgrade može biti tvrtka koja je registrirana i kvalificirana za poslove upravljanja. Upravljanje zgradom obavlja temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i u skladu sa Ugovorom koji potpiše sa stanarima (suvlasnicima).

Tko odabire Upravitelja zgrade?

Upravitelja biraju stanari (suvlasnici) Odlukom većine suvlasnika (preko 50% površine stanova).

Koje poslove Upravitelj radi u ime suvlasnika?

 • Planira troškove zgrade za narednu godinu,
 • Vodi evidenciju vlasnika stanova i poslovnih prostora i naplaćuje pričuvu suvlasnicima,
 • Pomaže suvlasnicima u izradi Međuvlasničkog ugovora,
 • Tiska i dijeli uplatnice za pričuvu zgrade,
 • Računovodstveno prati račun pričuve stambene zgrade (prihode i rashode),
 • Obrađuje i plaća račune za obavljene ugovorene radove,
 • Plaća režijske troškove zgrade (zajednička struja i voda zgrade),
 • Vrši plaćanje honorarnih ugovora (honorari predstavnicima suvlasnika, čistačici, domaru i sl.),
 • Utvrđuje kvarove, izrađuje tehničkog prijedloga rješenja sanacije, izrađuje troškovnike , prikuplja  ponude za poslove održavanja te ugovara  iste,
 • Vrši nadzor nad ugovorenim poslovima održavanja uz obavezu da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje,
 • Osigurava uslugu dežurstva radi prijave hitnih  intervencija  neprekidno 24 sata na dan 7 dana u tjednu,
 • Pruža informacije o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, periodično i godišnje prema Zakonu i Ugovoru,
 • Ugovara osiguranje stambene zgrade putem osiguravajućih društava,
 • Vrši prijave osiguranju po štetnim događajima,
 • Pruža pravnu pomoć suvlasnicima te zastupa njihove interese na sudu prema trećim osobama,
 • I dr.

Ima li upravitelj pravo na naknadu?

Upravitelj zgrade za svoj rad prima naknadu koja se plaća sa računa pričuve zgrade. Visina naknade određena je ugovorom između stanara (suvlasnika) i Upravitelja.

Što je međuvlasnički ugovor?

Međuvlasnički ugovor je Ugovor kojim stanari (suvlasnici) između sebe uređuju odnose u vezi održavanja i uporabe zgrade.

Sastavni dio međuvlasničkog ugovora je popis suvlasnika sa suvlasničkim udjelima (površinama stanova i prostora čiji su vlasnici) i popis zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koji se održavaju od pričuve zgrade.