Česta pitanja

Što je zajednička pričuva?

To su sredstva koja svi suvlasnici zgrade uplaćuju na poseban račun zgrade.

Mora li se plaćati pričuva?

Svi suvlasnici (vlasnici stanova ili poslovnih prostora) u stambenoj zgradi dužni su plaćati pričuvu bez obzira da li su potpisali međuvlasnički ugovor ili nisu.

Što se plaća iz pričuve?

Svi troškovi zgrade za redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja a oni su najčešće:

 • Osiguranje zgrade,
 • Održavanje vatrogasnih aparata,
 • Ispitivanje protupožarne opreme,
 • Naknada za rad upravitelja zgrade,
 • Servis, popravak i pregled dizala,
 • Etažiranje zgrade,
 • Energetski pregled i izrada energetskog certifikata,
 • Energetska obnova – izgradnja toplinske fasade zgrade,
 • Razni popravci zajedničkih dijelova zgrade (krova, fasade, stubišta te zajedničkih instalacija u zgradi),
 • Dr..

Čija su sredstva pričuve?

Od svih suvlasnika zgrade (vlasnika stanova i poslovnih prostora).

Tko raspolaže pričuvom zgrade?

Upravitelj, u suradnji sa suvlasnicima putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika?

Tko je suvlasnik?

Osoba (fizička ili pravna) koja u zgradi ima vlasništvo nad barem jednim stanom ili nekim drugim prostorom (poslovim prostorom, garažom ili garažnim mjestom).

Tko je ovlašteni predstavnik suvlasnika i koje su njegove obaveze?

Ovlašteni predstavnik suvlasnika predstavlja stanare (suvlasnike) u poslovima održavanja i uporabe zgrade. Njega stanari (suvlasnici) biraju Odlukom većine suvlasnika (preko 51% površine stanova).

Ima li predstavnik suvlasnika pravo na naknadu?

Predstavnik suvlasnika ima pravo na naknadu za svoj rad a sve prema dogovoru sa  stanarima (suvlasnicima). Visinu naknade određuju uzajamno. Ukupan iznos sa svim troškovima honorarnog ugovora plaća se sa pričuve zgrade.

Tko može biti Upravitelj zgrade i koje su njegove obaveze?

Upravitelj zgrade može biti tvrtka koja je registrirana i kvalificirana za poslove upravljanja. Upravljanje zgradom obavlja temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i u skladu sa Ugovorom koji potpiše sa stanarima (suvlasnicima).

Tko odabire Upravitelja zgrade?

Upravitelja biraju stanari (suvlasnici) Odlukom većine suvlasnika (preko 50% površine stanova).

Koje poslove Upravitelj radi u ime suvlasnika?

 • Planira troškove zgrade za narednu godinu,
 • Vodi evidenciju vlasnika stanova i poslovnih prostora i naplaćuje pričuvu suvlasnicima,
 • Pomaže suvlasnicima u izradi Međuvlasničkog ugovora,
 • Tiska i dijeli uplatnice za pričuvu zgrade,
 • Računovodstveno prati račun pričuve stambene zgrade (prihode i rashode),
 • Obrađuje i plaća račune za obavljene ugovorene radove,
 • Plaća režijske troškove zgrade (zajednička struja i voda zgrade),
 • Vrši plaćanje honorarnih ugovora (honorari predstavnicima suvlasnika, čistačici, domaru i sl.),
 • Utvrđuje kvarove, izrađuje tehničkog prijedloga rješenja sanacije, izrađuje troškovnike , prikuplja  ponude za poslove održavanja te ugovara  iste,
 • Vrši nadzor nad ugovorenim poslovima održavanja uz obavezu da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje,
 • Osigurava uslugu dežurstva radi prijave hitnih  intervencija  neprekidno 24 sata na dan 7 dana u tjednu,
 • Pruža informacije o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, periodično i godišnje prema Zakonu i Ugovoru,
 • Ugovara osiguranje stambene zgrade putem osiguravajućih društava,
 • Vrši prijave osiguranju po štetnim događajima,
 • Pruža pravnu pomoć suvlasnicima te zastupa njihove interese na sudu prema trećim osobama,
 • I dr.

Ima li upravitelj pravo na naknadu?

Upravitelj zgrade za svoj rad prima naknadu koja se plaća sa računa pričuve zgrade. Visina naknade određena je ugovorom između stanara (suvlasnika) i Upravitelja.

Što je međuvlasnički ugovor?

Međuvlasnički ugovor je Ugovor kojim stanari (suvlasnici) između sebe uređuju odnose u vezi održavanja i uporabe zgrade.

Sastavni dio međuvlasničkog ugovora je popis suvlasnika sa suvlasničkim udjelima (površinama stanova i prostora čiji su vlasnici) i popis zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koji se održavaju od pričuve zgrade.

Radno vrijeme - Uredi

 • Ponedjeljak - Petak 7:00 - 15:00
 • Rad sa strankama 8:00 - 13:00
 • Pauza 10:00 - 10:30

Radno vrijeme - Blagajna

 • Ponedjeljak - Petak 7:30 - 14:00
 • 2. i 3. subota u mjesecu 7:30 - 12:00
 • Pauza 10:30 - 11:00

Intervencije

 • Hitne intervencije032 616 500
 • Grijanje 091 441 12 14

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Vaše postavke su spremljene.