Zakonska regulativa

Upravljanje stambenim zgradama temelji se na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te međuvlasničkom ugovoru suvlasnika stambene zgrade odnosno ugovora o upravljanju sa upraviteljem.

Prinudna uprava za područje Grada Vukovara određena je za zgrade bez odabranog upravitelja slijedećim aktima:

 • Zaključkom o određivanju upravitelja svih zgrada na području Grada Vukovara
  ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 8/98)
 • Zaključkom o izmjeni i dopuni Zaključaka o određivanju upravitelja svih zgrada na području Grada Vukovara
  ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 6/99)
 • Ugovorom o upravljanju stambenim zgradama u Gradu Vukovaru, koji je sačinjen između Grada Vukovara i trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar
 • Uredbom o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima od posebne državne skrbi (NN broj 129/99)

Neki od važnijih propisa od značaja za upravljanje zgradama su:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15, 94/17),
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21),
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
 • Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18, 110/18, 32/20),
 • Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10.),
 • Zakon o zaštiti od buke (NN broj 30/09., 55/13., 153/13., 41/16, 114/18, 14/21),
 • Zakon o zemljišnim knjigama (NN broj 63/19).

 

 • Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (NN 5/19),
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17.),
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13),
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13.),
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/11, 74/13),
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 8/06.),Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) ,
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20) ,

 

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN broj 03/07.),
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN broj 03/07.),
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN broj 87/08. i 33/10.),
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN broj 5/10.),
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja  (NN broj 100/12, 59/20.)

Radno vrijeme - Uredi

 • Ponedjeljak - Petak 7:00 - 15:00
 • Rad sa strankama 8:00 - 13:00
 • Pauza 10:00 - 10:30

Radno vrijeme - Blagajna

 • Ponedjeljak - Petak 7:30 - 14:00
 • 2. i 3. subota u mjesecu 7:30 - 12:00
 • Pauza 10:30 - 11:00

Intervencije

 • Hitne intervencije032 616 500
 • Grijanje 091 441 12 14

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Vaše postavke su spremljene.