Novosti

Kategorije

204. Vukovarske brigade 83-85 - Završetak energetske obnove

Završena je energetska obnova višestambene zgrade. Cilj energetske obnove je smanjenje toplinskih gubitaka i zamjena dotrajalih materijala krova.

Ukupan trošak investicije iznosi 1.637.663,21 kn.

Projekt energetske obnove sufinanciran je u iznosu od 53% sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj - operativni program „ Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Grad Vukovar sufinancirao je suvlasnicima  i radove u visini 25% ukupnih troškova. Ostatak od 22% su sredstva suvlasnika zgrade.

Za financiranje ovog projekta suvlasnici su ugovorili kredit u visini 260.000,00kn sa rokom otplate od 120 mjesečnih anuiteta. Kako bi mogli otplaćivati anuitet kredita, a ne dovodeći redovno održavanje zgrade u pitanje, suvlasnici su podigli iznos pričuve na 3,50kn/m2 za vrijeme otplate kredita.

Opseg energetske obnove

Izgradnja toplinske izolacije vanjskih zidova

Izvedba tankoslojnog kontaktnog sustava fasade pločama kamene vune debljine 16 cm sa završnom dekorativnom silikatnom žbukom u boji.

 

 

 

 

Izgradnja izolacije stropa podruma

lzvedba povezanog sustava za toplinsku, protupožarnu i zvučnu izolaciju AB stropa podruma i vjetrobrana na osnovi lamela kamene vune debljine 20cm.

Kosi krov

Ovim radovima obuhvaćena je sanacija kosog krova zamjenom stare i dotrajale (trule) građe, te zamjenu krovnog pokrova novim falcanim limom.

Ravni krov

Ovim radovima obuhvaćena je kompletna sanacija prohodne terase uklanjanjem svih slojeva prethodnog krova i izgradnjom novih prema uvjetima projekta.

Za toplinsku izolaciju korištene su tvrde ploče na bazi tvrdog poliuretana debljine 12cm, dimenzija ploča 120x60 cm.

Svjetlarnici

Uz radove energetske obnove izgrađeni su i novi svjetlarnici (kupole) od Agras akrilnih ploča koje su čvršće i otpornije na vremenske utjecaje.

 

 

 

 

Ušteda

Svim izvedenim građevinskim mjerama postignuta je ušteda toplinske energije od 79% kao i smanjenje emisije CO2 za vise od 57%.

 

PRIJE ENERGETSKE OBNOVE

NAKON ENERGETSKE OBNOVE

stambena zona

stambena zona

ENERGETSKI RAZRED

E

B

POTROŠNJA (Q H,nd)

171 kWh/(m2a)

31 kWh/(m2a)