Novosti

Kategorije

Balansiranje sustava grijanja višestambenih zgrada u Vukovaru

Tvrtka Tehnostan d.o.o. kao Upravitelj i distributer toplinske energije u Vukovaru neprekidno radi na poboljšavanju sustava grijanja i tople vode u višestambenim zgradama. Od ukupno 91 zgrade koje su spojene na sustav daljinskog grijanja u Vukovaru samo 29 ima pravilno balansiran sustav grijanja, a 62 zgrade treba ili potpuno balansiranje ili samo zamjenu/ugradnju termostatskog ventila i glave ventila.

Obzirom da je sezona grijanja pri kraju vrše se planovi za radove u podstanicama i na internim instalacijama grijanja u zgradi. Prilika je to za balansiranje sustava grijanja u onim zgradama koje imaju problema sa bukom u cijevima, hladnim stanovima (pojava plijesni), ali i pretoplim i nepotrebno pregrijanim stanovima.

Poboljšana regulacija temperature osigurava veći osjećaj ugode te smanjuje režijske troškove. Svaki stupanj nepotrebnog pregrijavanja prostora povećat će potrošnju energije za 6%. Stoga je neizbježna ugradnja termostatskog ventila na sva grijaća tijela kako bi se ova ušteda (15-20%) i ostvarila. Za razliku od običnog ventila (slika lijevo), termostatski ventil sam regulira protok kroz radijator i nakon što se zrak u prostoriji dovoljno zagrije protok tople vode kroz ventil se postupno smanjuje do zatvaranja ventila. Ugradnja termostatskih ventila u višestambenim zgradama je i zakonska obveza (ZOTTE).

Termostatski ventili

Sustavi grijanja u zgradama u RH imaju neučinkovite i neizbalansirane sustave u 80-90% slučajeva i shodno tome troše više energije nego što je to potrebno. Posljedice takvog stanja su: pregrijanost ili pothlađenost u stanovima, buka i šumovi u cijevima i visoki računi za grijanje.

Problematika nepravilno balansiranog sustava grijanja

Balansirati sustava grijanja znači omogućiti svakom stanu dovoljnu količinu toplinske energije u svakom trenutku. To je posebice izraženo u zgradama sa visokim udjelom praznih ili nedovoljno grijanih stanova. U pojedinim zgradama na Olajnici i u Vijencu Ruđera Boškovića samo 30% stanova koristi toplinsku energiju.

Pipa

Druga je nepogodnost što će stanovi koji su bliži toplinskoj podstanici imati i veći protok i veću temperaturu na ulasku u radijator pa će regulacija temperature biti nemoguća čak i uz termostatski ventil. Stanovi udaljeniji od podstanice neće moći zagrijati prostorije na projektiranu temperaturu pa je moguća pojava plijesni.

Balansirani sustavi će omogućiti mirniji i lakši rad pumpe u podstanici zbog optimalnih protoka u sustavu stoga će i računi za električnu energiju u podstanici biti manji, a gubici u zajedničkoj instalaciji će se smanjiti uslijed nižih povratnih temperatura.

Nepravilno balansiran sustav grijanja

Nepravilno balansiran sustav grijanja u zgradi

Pravilno balansiran sustav grijanja

Pravilno balansiran sustav grijanja u zgradi

Tehnostan je u travnju organizirao nekoliko informativno-edukativnih sastanaka sa predstavnicima suvlasnika koji su dobili  okvirni izračun troškova balansiranja za pojedinu zgradu. Ovisno o stanju sustava i veličini zgrade radovi se kreću od 15.000 do 60.000kn po zgradi no svaka zgrada će dobiti individualnu ponudu nakon detaljnog pregleda instalacije. Predstavnik suvlasnika morati će koordinirati ulazak u svaki pojedini stan ukoliko zahvat na balansiranju bude to zahtijevao pa je nužna kooperativnost svih stanara zgrade.

Primjer uspješno provedenog balansiranja jest zgrada na adresi Domovinskog Rata 38-38a gdje su se računi za toplinsku energiju nakon provedene investicije smanjili u prosjeku za 35%.