Novosti

Kategorije

Dimnjačari na biciklu - ekološke mjere Tehnostana

Dimnjačari na biciklu

Jedan od osnovnih zadataka dimnjačara, pored zaštite od požara i prevencije trovanja ispušnim plinovima, je svakako i smanjenje zagađivanja zraka. Taj zadatak se primarno ostvaruje kroz čišćenje dimnjaka i ložišta kako bi se postiglo što bolje izgaranje. Na taj način dimnjačar izravno utječe na uštedu energenata što u konačnici dovodi do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Tom ekološkom mišlju smo se u Tehnostanu vodili i kada smo se odlučili našim dimnjačarima kupiti bicikle. Na taj način će se smanjiti potrošnja goriva službenog auta koji se do sada koristio za prijevoz dimnjačara po terenu te dodatno naglasiti ekološku notu dimnjačarske struke. Kako se dimnjačarska područja koja pokrivaju pojedini dimnjačari Tehnostana protežu na primjer od Sotina do vukovarske luke ( 13,5 km ) na ovaj način će se smanjiti i vrijeme koje naše srećonoše troše na dolazak do pojedinih kućanstava koja su im u radnom planu za pojedini dan.

Zato se nemojte začuditi kada Vam dimnjačar u buduće svoj dolazak najavi biciklističkim zvoncem.