Novosti

Kategorije

Dimnjačari u Vukovaru

Udruga dimnjačara Slavonije i Baranje, 22. veljače, 2011. godine, organizira stručni seminar koji će se održati  u Vukovaru u prostoru kotlovnice tvrtke Tehnostan d.o.o., Olajnica 18. Seminar će održati gdin Josip Čižmešija, dipl. ing. iz tvrtke Viessmann a cilj je usavršavanje dimnjačarske struke.

Za temu seminara postavljeni su okvirni podnaslovi:

  1. Osvrt na zakonsku regulativu kod odabira i ugradnje ložišta – Tehnički propis u odnosu na postojeću regulativu (HSUP P 600, P 601.111 i dr.). Naglasak ove teme je na postavljanju plinskih ložišta na pročelja građevina bez klasičnog dimnjaka (ložišta tipa C), odnosno mogućnosti definiranja ovog dijela po bilo kojoj normi Tehničkog propisa.
  2. Dimnjaci za više ložišta -izlaganje sa 3. konferencije dimnjačara
  3. Ložišta na pirolizu i pelete -uvjeti za siguran rad i uporabu i ispravan odvod dimnih plinova
  4. Kontrola rada ložišta plinskih (C i B), krutih i tekućih goriva s gledišta sigurne uporabe i odvoda dimnih plinova.

Seminar je organiziran bez troškova uz podršku sponzora Viessmann i Kostanjevec, dimovodni sustavi.