Novosti

Kategorije

Energetska obnova višestambenih zgrada u Vukovaru

Tvrtka Tehnostan d.o.o. kao upravitelj većine višestambenih zgrada u Vukovaru marketinški i edukativno je u protekle dvije godine ukazivala na prednosti i važnost energetske obnove.

Iako je u samom početku interes bio slab (zbog neizbježnog povećanja pričuve) u konačnici su suvlasnici 21 zgrade donijela odluku da žele izvršiti ulaganja u svoj životni prostor te je Fond nepovratno tim zgradama dodijelio 996.400,00kn za izradu projektne dokumentacije. Potpisivanjem međuvlasničkih ugovora te ugovora o upravljanju sa Tehnostanom stvoreni su svi uvjeti za prijavu na natječaj stoga  se  u rujnu prošle godine na natječaj Fonda preko Tehnostana prijavilo 10 zgrada.

Nakon nedavno objavljenih rezultata 4 vukovarske zgrade su prošle na natječaju već u prvom krugu i to Županijska 106, Županijska 112-114-116, Blage Zadre 159-159a te Vile Velebita 166-166a.

Ukupna projektantska vrijednost troškova izvođenja iznosi oko 9.130.000kn, grad Vukovar ove projekte sufinancira sa 2.480.000kn, a Fond sa 4.788.000kn, a ostatak suvlasnici. Pripremne radnje su već u tijeku kako bi se čim prije započela realizacija ovih projekata i kako bi se smanjili izdaci za toplinsku energiju, a vrućine bile podnošljivije.