Novosti

Kategorije

Etažiranje višestambenih zgrada u Vukovaru bliži se kraju

Što je to etažiranje (povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora)?

Etažiranje je postupak kojim stanovi i poslovni prostori sa pripadcima upisuju u zemljišne knjige. Pod povezivanjem se podrazumijeva pojednostavljeni postupak etažiranja.

Zakon je propisao je rok za pokretanje postupka povezivanja  (31.12.2015.), a Tehnostan kao upravitelj većine zgrada u Vukovaru započinje sa cijelim postupkom koncem 2014. godine. Time se usklađuje dokumentacija iz katastra i gruntovnice te se ispravni podaci unose u zemljišne knjige.  Povezivanje zgrada kojima upravlja Tehnostan provodi agencija za poslovanje nekretninama Dom Commerce koja je već sprovela povezivanje u većini višestambenih zgrada u Našicama, Đakovu, Vinkovcima, Glini i Đurđenovcu.

Od ugovorenih radova na povezivanju ukupno je upisano preko 87% površina, a ostatak je u postupku i očekuje se da će do kraja 2018. godine sve zgrade biti upisane u zemljišne knjige.

Što se postiže provedbom etažiranja (povezivanja)?

Nakon što općinski sud donese Rješenje o povezivanju i nakon što se dokumentacija sprovede u gruntovnici, suvlasnici u višestambenim zgradama mogu slobodnije upravljati svojom nekretninom u smislu kupoprodaje. Zakonski je omogućen upis hipoteke na nekretninu stoga se takva nekretnina lakše kupuje i prodaje. Nakon postupka povezivanja formiraju se precizni i pravedni podaci za raspodjelu iznosa za pričuvu.

Tijekom postupka povezivanja ispravljali su  se pogrešno upisani podaci u katastru i zemljišnim knjigama kao što su naziv ulice i kućni broj, provjeravali su se osobni podaci vlasnika prostora, brisale se negativne i istekle zabilježbe, provodile parcelacije i ispravke u katastru te se provodio upis  vlasnika koji nisu bili upisani u knjigu položenih ugovora.

Vanknjižno vlasništvo putem knjige položenih ugovora bilo je neophodno i privremeno rješenje, a nakon upisa nekretnine u zemljišnu knjigu, knjiga položenih ugovora biti će ukinuta.

Kompletan postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora financira se iz sredstava zajedničke pričuve.