Novosti

Kategorije

HERA objavila nove propise u sektoru toplinarstva

Nakon provedenog i završenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću HERA je u Narodnim novinama objavila nove Opće uvjete za opskrbu toplinskom energijom, Opće uvjete za isporuku toplinskom energijom i Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije. Sva tri podzakonska akta stupaju na snagu od 01.09.2014. godine.

1. Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom uređuju se odnosi između proizvođača, distributera i opskrbljivača toplinskom energijom:

 • međusobne obveze i odgovornosti
 • uvjeti kvalitete i pouzdanost opskrbe
 • uvjeti ograničenja i obustave opskrbe
 • uvjeti obračuna i naplate toplinske energije
 • postupak promjene opskrbljivača
 • mjere zaštite krajnjih kupaca i pravna zaštita

2. Općim uvjetima za isporuku toplinske energije uređuju se odnosi između opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, između kupca toplinske energije i krajnjih kupaca:

 • obveze i odgovornosti pojedinih sudionika
 • uvjeti obračuna i naplate toplinske energije
 • uvjeti ograničenja i obustave isporuke toplinske energije
 • investicije, rekonstrukcije i održavanje proizvodnih postrojenja
 • investicije, rekonstrukcije i održavanje unutarnjih instalacija
 • postupak kod neovlaštenog korištenja toplinske energije
 • pristup mjerilima i priključku
 • postupak preraspodjele toplinske energije,
 • postupak isključenja cijele zgrade/građevine
 • mjere zaštite krajnjih kupaca
 • postupak promjene kupca toplinske energije
 • način informiranja krajnjih kupaca

3. Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije opisuju

 • distribucijsku mrežu
 • razvoj građenje i održavanje distribucijske mreže
 • upravljanje i nadzor nad distribucijskom mrežom
 • uvjete priključenja na distribucijsku mrežu
 • gradnju priključka i priključenje na distribucijsku mrežu
 • prava i dužnosti distributera i korisnika mreže
 • uvjete mjerenja isporučene toplinske energije
 • mjere zaštite korisnika mreže
 • neovlašteno korištenje mreže
 • naknada štete korisniku mreže i pravna zaštita