Novosti

Kategorije

Istek radnog vijeka razdjelnika grijanja

U ožujku 2020. godine održan je sastanak sa predstavnicima suvlasnika zgrada koje koriste razdjelnike za raspodjelu potrošnje toplinske energije za grijanje stanova. Na sastanku su suvlasnici upoznati sa informacijom da ove godine istječe 10-godišnji rok trajanja baterije razdjelnika koja nije zamjenjiva, već je potrebno izvršiti zamjenu cijelog uređaja, te da mogu očekivati da će isti prestati sa radom u narednom vremenu odnosno da će baterije oslabiti te ih se neće moći daljinski očitati ili će se jednostavno ugasiti.

Tehnostan d.o.o. kao upravitelj zgrada tijekom ljeta pokrenuo je objedinjenu nabavu i zamjenu starih razdjelnika za one zgrade koje su donijele odluku da razdjelnike proglase zajedničkim uređajem zgrade i da njihovu zamjenu financiraju iz sredstava pričuve.

U gradu Vukovaru ukupno 39 zgrada (1604 stanova) imaju ugrađene razdjelnike umjesto zasebnih mjerila. Od ukupnog broja od 39 zgrada, na natječaj se javilo svega 12 zgrada (436 stanova) kako slijedi:

 • 10 zgrada (332 stana)
  donijelo je odluku o zamjeni starih razdjelnika novima i zamjenu financiraju iz sredstava pričuve: Domovinskog rata 38-38a, Vijenac Ruđera Boškovića 1, Županijska 108-110, Županijska 112-114-116, Olajnica 3, Olajnica 7, Olajnica 9, Olajnica 10, Olajnica 12 i Rudolfa Perešina 1-2.
 • 2 zgrade (104 stana)
  donijele su odluku o ugradnji zasebnih mjerila umjesto starih razdjelnika: Olajnica 5 i Olajnica 11.

Od preostalih 27 zgrada (1168 stanova) koje nisu donijele odluke o zamjeni:

 • 3 zgrade (90 stanova)
  donijele su novu odluku o raspodjeli toplinske energije i od ove sezone grijanja prelaze na obračun prema udjelu površine: Vijenac Ruđera Boškovića 2, Blage Zadre 46-48 i Olajnica 4.
 • 24 zgrade (1078 stanova)
  nisu se izjasnile o zamjeni, ostaju sa starim 10-godišnjim razdjelnicima. Tijekom narednih mjeseci njihovi razdjelnici će sporadično prestati obavljati funkciju zbog isteka roka trajanja baterija u njima.

Tablični pregled rezultata sastanka sa predstavnicima i provedenog natječaja: