Dio predstavnika suvlasnika višestambenih zgrada sa većom potrošnjom električne energije na upravljanju tvrtke Tehnostan d.o.o. okupili su se na prezentaciji o izgradnji sunčane elektrane na krovovima njihovih zgrada.

Prezentacija je održana u prostoru toplane Olajnica u Vukovaru  kako bi se suvlasnici upoznali s potencijalnim koristima ulaganja u sunčanu energiju i kako bi se povećala svijest o značaju očuvanja okoliša.

Tijekom prezentacije, prikazali smo kako bi instaliranje sunčane elektrane moglo smanjiti troškove električne energije za zgrade, te kako bi zgrade mogle postati neovisne o promjenama cijena energije koje bi mogle utjecati na njihov mjesečni proračun. Također, izgradnjom sunčane elektrane, suvlasnici zgrada mogli bi pridonijeti očuvanju okoliša i smanjenju štetnih emisija koje dolaze iz tradicionalnih izvora energije.

Unatoč značajnim prednostima, mnogi suvlasnici bili su skeptični zbog potencijalnog visokog ulaganja u ovu tehnologiju. Međutim, ulaganje u sunčanu elektranu dugoročno gledano, donosi uštede u troškovima energije.

Uz to, mogućnost zajedničkog ulaganja suvlasnika u izgradnju sunčane elektrane, omogućilo bi zajedničku potrošnju električne energije iz sunčane elektrane, što bi smanjilo količinu energije koju suvlasnici moraju kupovati od energetskih tvrtki.

Nakon prezentacije, predstavnici suvlasnika su pozvani da na sastancima suvlasnika razmotre mogućnost ulaganja vlastitih sredstava iz pričuve zgrade u izgradnju sunčane elektrane.

Ukratko, ova prezentacija je povećala svijest suvlasnika o prednostima ulaganja u sunčanu energiju i mogućnosti koje nude sunčane elektrane. Uz to, zajedničko ulaganje u sunčanu elektranu moglo bi smanjiti troškove energije za suvlasnike, pridonijeti očuvanju okoliša i smanjiti količinu kupljene električne energije.